t

A 2011./2012. tanévben, az Országos kompetenciamérésen ismét kitűnően

szerepelt iskolánk, az eredményeink oldalon megtalálhatóak a pontos számok.

 

Az Éneklő Ifjúság hangversenyen, iskolánk Forrás Kórusa arany minősítést

érdemelt, és ráadásként az "év kórusa" megtisztelő címet is megkapta!

Gratulálunk!!!

Karnagyok: Zsömléné Kovács Rózsa, Szabóné Horváth Anna

Kedves Látogató!

Az iskola rövid története:

Iskolánk legfiatalabb intézménye városunknak, az egyik legidõsebb iskolaépületben.

Maga az iskola épülete 1904 óta oktatási intézmény. Polgári iskola, majd általános iskola volt.

1991.szept.1-tõl Ökumenikus Általános Iskola.

2007. szept. 1-tõl Ady Úti Általános Iskola.

8 évfolyamos általános iskola, ahol nappali rendszerû képzésben általános alapmûveltségre tesznek szert tanítványaink.
Az oktatást és nevelést párhuzamosan folytatjuk, hiszen a gyermek egészséges értelmi és lelki képességekkel rendelkezõ személyiség.
A gyermek a bizalom és szabadság légkörében nevelkedik, kezdetben nevelésre szorul, kapcsolataiban létezik, és gondolkodik. Ha elfogadják, õ is el fogja fogadni önmagát, és másokat. Igényli a körülötte lévõk szeretetét, hogy tartozzon valakikhez, értékesnek tartsák õt.
A nevelõk állandó jelenlétükkel, sajátos lelkületükkel hozzák létre a gyermek számára a növekedés terét.

Feladatunknak tartjuk:

- a tanulók kompetencia alapú oktatását
- a család és az iskola szoros együttmûködését
- biztosítani a gyerekek harmonikus fejlõdését
- a mûvészetek oktatását, szakköri formában történõ átadását támogató, szeretteljes környezet kialakítását
- napközi és tanulószobai foglalkozások hatékonyságának megõrzését
- a tanulók érezzenek bizalmat a felnõttek iránt
- tehetségek fejlesztését, a lemaradók felzárkóztatását
- önálló ismeretszerzésre szoktatást, szakkörökön, könyvtárban
- informatikai ismerethordozók által kiegészíthetõ tudás megszerzését támogatjuk
- versenyekre való felkészítést, közös iskolai és nemzeti ünnepeink méltó megünneplését

Tóth Ágnes igazgatónő

 

 

Ugrás a tetejére